CO2 neutralt website

  

  

  

  

   

   

   

   

    

   

 

Xpectmore koncept:

 

Xpectmore er et nyt og anderledes netværk, startet i januar 2009. Stifterne er Flemming Damgaard og Allan Lind, begge personer med lidenskab, lange erfaringer samt store succesoplevelser med mange af Danmarks andre eksisterende netværk.

 

Xpectmore er et stort og åbent netværk, hvor man selv bestemmer hvilke arrangementer, man har lyst til at deltage i. Derudover er der ingen lukkede grupper med brancheeksklusivitet, da vi mener at den rigtige måde at skabe et godt netværk er at give alle mulighed for at deltage på lige fod. Ganske som i erhvervslivet vil det være den dygtigste og mest aktive netværker inden for en given branche som typisk vil ende med den største succes. Dette er også målet hos os!

 

Visionen med Xpectmore er at skabe et anderledes netværk, som beror på udvikling, behov og nærvær. Vi vil i forbindelse med vores arrangementer lægge vægt på at lave små øvelser, hvor vi "træner" i at blive bedre til at netværke samt kommunikere med forretningsfolk, vi ikke umiddelbart kender. Enkelte gange kan vi også præsentere givtige oplæg fra nogle af erhvervslivets erfarne mennesker, som vil komme med gode råd samt interessant viden inden for deres kerneområde.

 

Evigt at kunne præsentere nye deltagere/gæster til vores arrangementer, ser vi som et must for vores netværks udvikling. Derfor arbejder vi på at lave alliancer med andre eksisterende netværk, sponsor - eller erhvervsklubber, hvor Xpectmore´s deltagere typisk er gæsten ved den eksisterende gruppes arrangement eller omvendt. Nye ansigter skaber nye muligheder og større personligt netværk.

 

Vi arbejder på to fronter:

 

Event-Networking, som handler om at netværke samtidig med, at man laver noget socialt sammen. Dette kunne være i forbindelse med en fodboldkamp, golf eller pokerturnering, eller sågar en vinsmagning eller et andet kulturelt indslag. Denne måde at netværke på henvender sig til de forretningsfolk, som sætter stor pris på værdien af det sociale aspekt i networking.

 

Power-Networking, som er det mere koncentrerede og mindre tidskrævende netværk, hvor vi går i dybden med essentielle emner omkring eksempelvis kommunikation eller forhandling. Vi sørger derudover for at der kommer mange emner og leads på banen inden for en meget kort og koncentreret tid. Dette netværk henvender sig perfekt til de travle forretningsfolk, som prioriterer stor energi, høj effekt samt minimal tidsforbrug.

 

Frekvensen af ovenstående arrangementer er min. 10 om året i hvert lokalområde (Midtjylland, Trekantsområdet, Fyn)

 

Xpectmore står for god timing, energi samt den rette indstilling til at netværke. Hos os drejer det sig om at lave forretning med hinanden via en proaktiv indsats fra alle. Deltagere i vores arrangementer vil efter et endt arrangement kunne måle, hvad man har opnået af nye muligheder. Om udbyttet i sidste ende kommer via øget fortjeneste, løsning af udfordringer, nye muligheder eller personlig udvikling er fuldstændig op til den enkelte.

 

 

Målsætningen er kort og klar!   

 

 

Xpectmore ønsker at skabe et tillidsfuldt og udbytterigt netværk for medlemmer, som har lysten og kompetencerne til at kunne købe og sælge nye muligheder ind i vores netværk. Dette skabes under vores arrangementer via høj energi, motivation og seriøsitet fra de enkelte deltagere. Vi stiller krav til deltagernes energi og engagement, til gengæld kan man forvente udbytterig kontakt fra hvert eneste af vores arrangementer.

 

Se konceptet som PDF - klik her